17x Aandacht voor wat ziekte met je doet…


In dit tijdschrift worden 17 projecten in de zorg belicht met één gezamenlijk thema: de psychosociale gevolgen van een ingrijpende aandoening of ziekte. Want ziek zijn betekent niet alleen lichamelijke klachten of beperkingen hebben, ziekte doet veel (meer) met je. De projecten kregen in 2017 subsidie van het Ministerie van VWS via Zorginstituut Nederland. Eind 2019 werden ze afgerond. De artikelen en interviews in dit blad laten vooral zien wat de psychologische en sociale gevolgen van een ingrijpende ziekte kunnen zijn. In het midden 4 pagina’s met nuttige informatie, zoals verwijzingen naar websites, waar onder meer keuzehulpen te vinden zijn. De informatie bevat tips en tools, die patiënten en zorgverleners helpen om met elkaar het goede gesprek te voeren over psychosociale zorg bij ernstige ziekten. Er is steeds meer aandacht voor het belang van deze vorm van zorg. Eind 2019 hebben patiëntenverenigingen en beroepsverenigingen van zorgverleners in afstemming met zorgverzekeraars, een kwaliteitsstandaard vastgesteld die helder maakt wat goede psychosociale zorg precies is. Dit is een belangrijke stap vooruit. Dit magazine wordt u aangeboden door Zorginstituut Nederland. Wij zetten ons er volop voor in dat alle 17 miljoen nederlanders toegang hebben tot kwalitatief goede en betaalbare zorg. We zijn een overheidsorganisatie die zich sterk maakt voor deze belangrijke zaak.