De inzichten van Imane Daher

Als verpleegkundige kun je op vele manieren iets betekenen voor patiënten met kanker. Om te bevorderen dat verpleegkundigen samen met patiënten de beste zorg kiezen, hebben het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en de beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden (V&VN) een e-learning en masterclasses ontwikkeld. Imane Daher, verpleegkundig specialist in opleiding in het Limburgse Zuyderland Medisch Centrum, volgde deze bijscholing. Wat heeft zij ervan opgestoken?

De inzichten van Imane Daher

Als verpleegkundige kun je op vele manieren iets betekenen voor patiënten met kanker. Om te bevorderen dat verpleegkundigen samen met patiënten de beste zorg kiezen, hebben het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en de beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden (V&VN) een e-learning en masterclasses ontwikkeld. Imane Daher, verpleegkundig specialist in opleiding in het Limburgse Zuyderland Medisch Centrum, volgde deze bijscholing. Wat heeft zij ervan opgestoken?

Tip voor patiënt en familie: durf te vragen!

Imane Daher wil patiënten en hun familie op het hart drukken dat ze álles moeten vragen wat ze willen weten. Ze merkt vaak dat mensen met vragen blijven zitten. ‘Gekke vragen bestaan niet. Blijf er niet mee rondlopen. Durf te vragen, wat het ook is. Daar zijn we voor.’

EMOTIONELE PUNCTIE: METEEN TOT DE KERN KOMEN

‘Dat is een gesprekstechniek waarbij je direct naar de kern gaat in plaats van om het probleem heen te praten. Als verpleegkundige heb je soms de neiging om zaken voor de patiënt in te vullen. In een rollenspel werd tijdens de cursus goed zichtbaar hoe je een gesprek voert met iemand die de diagnose kanker heeft gekregen. Door concrete en directe vragen te stellen ontdek je sneller waar de patiënt echt mee zit, en dus ook hoe je hem of haar het beste kunt helpen. Door angst en verdriet te benoemen geef je bovendien erkenning aan de patiënt. Hij of zij weet dan: ik mag me zo voelen.’

'LASTMETER' GEBRUIKEN IN DIVERSE FASEN

‘Uiteraard werken we in het Zuyderland – net als in andere ziekenhuizen – met de ‘lastmeter’. Dat is een vragenlijst waarmee patiënten hun behoefte aan zorg kunnen aangeven. De lastmeter werkt pas echt als de patiënt ‘m in verschillende fasen van de behandeling invult. Door de scholing van IKNL en V&VN ontdekte ik weer hoe belangrijk het is dat dit ook gebeurt. Met die informatie kun je beter inspelen op de veranderende behoeften van de patiënt.’

GEBRUIK EHEALTH

‘Ik vind het fijn dat eHealth nu echt van de grond komt. Er zijn goede apps, zoals Untire, die helemaal is gericht op vermoeidheid bij de oncologische patiënt. Veel patiënten moeten toch al zo vaak naar het ziekenhuis komen. Dan is het geweldig dat er steeds meer mogelijkheden zijn voor mensen om ook thuis gebruik te kunnen maken van ondersteuning.’Tekst: Moniek Moorman • Foto: Zuyderland